TISKOVÁ ZPRÁVA

Hidden Bořivojova, Bořivojova 106, Praha 3. Vernisáž se odehraje v úterý 07. 03. 2023 v 18 hodin. Výstava potrvá do 01. 05. 2023.

David Ilzhöfer je německý malíř který v roce 2022 dokončil magisterské studium na Akademii výtvarného umění v Mnichově. 

 

Ve své práci hravě experimentuje s fragmentálními obrazovými motivy, které sám sbírá a archivuje. Pokouší se uchopit momentální obraz z tekoucích identit malby tím, že posiluje nebo odstraňuje některé jejich  komponenty. Některé postavy se rozplývají do pozadí, zatímco jiné se vznášejí nad povrchem plátna. Jejich pohyby proti sobě kontrastují v dětských barvách a vyvolávají pocit nevinného násilí, nebo spíše záblesk zvláštních vzpomínek. Zdá se to téměř jako kýč, ale není to tak; zdá se to téměř špinavé, ale není to tak; zdá se to téměř násilné, ale není to tak.

Možná právě v tom "téměř" spočívá to hlavní na čem rád David balancuje.

Výstavní činnosti se David  začal intenzivně věnovat až po ukončení studia. Jeho práce byly vystavovány v galeriích po celé Německu a výstava v Hidden Gallery je jeho první mezinárodní výstavou. Jeho díla jsou součástí soukromých sbírek například v Šanghaji nebo New Yorku, kde byly také prezentovány na uměleckém veletrhu v Hamptons jako součást stánku galerie Inna Art Space v roce 2022.

VÝSTAVA JE SOUČÁSTÍ SÉRIE: CLOSE ENOUGH

Série: close enough představí opět šest mezinárodních umělců ze střední Evropy.

V roce 2017 proběhlo otevřené výběrové řízení na kurátora v GAVU. Záměrem kurátora Hidden gallery bylo spolupracovat s dalšími akademiemi a hostit umělce, kteří by jinak měli výstavu v galerii na své vlastní akademii. Bohužel tento program nebyl vybrán.

Představovat zahraniční umělce v Praze je však podle nás důležité jak pro veřejnost, tak pro studenty umění. V novém cyklu tedy budou vystavovat studenti/čerství absolventi malířských oborů na akademiích výtvarných umění z okolí České republiky.

Tisková zpráva k předchozí výstavě:

Paweł Sobczak