Hidden gallery je projekt, který si klade za cíl obohatit pražskou kulturní scénu o tvorbu méně známých, povětšinou začínajících umělců se silnou vizí, sebevědomým konceptem a precizním přístupem k řemeslnému zpracování svých děl, kteří se vyhýbají povrchním a  samoúčelným motivům a pomíjivým trendům a soustředí se na nadčasovost svého vyjádření. Nehledáme nic nového, zajímají nás věci, které přetrvají.


Bořivojova 106
Praha 3, Czech Republic

tel. +420 605 460 637
mail. filip@filipkartousek.com 


Otevřeno po domluvě